Ürünlerimiz ve çözümlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

destek.home@resideo.com

Detaylı bilgi için

destek.home@resideo.com
Müşteri Hizmetleri

KOMBİNİZ TERMOSTATLARIMIZ İLE UYUMLU MU?

Kullanım Şartları

Telif Hakkı Bildirimi

Resideo Technologies Inc. kendisi tarafından internette yayınlanan belgeleri, bu belgelerin tüm kopyalarının burada yer alan her türlü telif hakkı bildirimlerini ve diğer müseccel uyarıları barındırması kaydıyla, sadece ticari olmayan ve kişisel kullanım için kopyalama yetkisi vermektedir. Açıkça belirtilmediği sürece, bu paragrafta yer alan hiçbir bilgi, herhangi bir Resideo Technologies Inc. telif hakkı kapsamında, herhangi bir lisans veya hak sağlıyor olarak yorumlanamaz. Resideo Technologies Inc. web sitesindeki materyallerin hiçbiri, Resideo Technologies Inc.’in önceden alınmış yazılı izni olmaksızın, herhangi bir yöntemle (elektronik, mekanik, tarama, fotokopi veya ses/görüntü kaydı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) saklanamaz ya da çoğaltılamaz.

Ticari Markalar ve Fikri Mülkiyet Sorumluluk Reddi

Resideo logosu ve web sitelerimizde görünen tüm ürün adları Resideo Technologies Inc. veya bağlı şirketleri veya iştiraklerinin sahip olduğu ticari markalar ve/veya servis markaları arasındadır. Herhangi bir Resideo Technologies Inc. web sitesinde yer alan materyallerle bağlantılı olarak herhangi bir ticari marka veya servis markası veya başka bir lisans verilmemektedir.

Bu belgede yer alan içeriklerin hiçbiri, ima, önceki bir beyanın yalanlanması veya diğer bir şekilde, Resideo Technologies Inc. veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir patentini, ticari markasını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını veriyor olarak yorumlanamaz. Resideo Technologies Inc. ayrıca, bu web sitesinde yer alan bilgilerin herhangi bir kullanımının, Resideo Technologies Inc. veya herhangi bir üçüncü tarafın bu türden herhangi bir patent, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeyeceğine ilişkin beyan veya garantide bulunmamaktadır.

Genel Hukuki Bilgiler

Resideo Technologies Inc. web sitesini görüntülemeniz ve Resideo Technologies Inc. web sitesinin içeriğine ilişkin sorular, yorumlar ve öneriler dahil olmak üzere bilgi temin ederek (İnternet Gizlilik Politikası altında değinilen kişisel bilgiler hariç) yanıt vermeniz halinde, söz konusu bilgilerin gizli olmadığı kabul edilecektir ve Resideo Technologies Inc., söz konusu bilgilere ilişkin herhangi bir türden herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır ve bu bilgileri herhangi bir sınırlama olmaksızın çoğaltma, kullanma, ifşa etme ve başkalarına dağıtma hakkını saklı tutar. Resideo Technologies Inc., söz konusu bilgileri kullanan ürünleri geliştirmek, üretmek ve pazarlamak dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu bilgilerde yer alan her türlü fikri, kavramı, bilgi birikimini veya tekniği kullanmakta serbest olacaktır.

RESIDEO TECHNOLOGIES INC., BİLGİLERE VEYA BİLGİLERİN İLİŞKİN OLDUĞU ÜRÜNE DAİR, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA DİĞER HERHANGİ BİR TÜRDEN AÇIK VEYA ZIMNİ BİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. Bu web sitesindeki bilgiler baskı hataları içerebilir.

Resideo Technologies Inc., bu web sitesinin veya Resideo Technologies Inc. web sitesinin bağlantı verdiği başka herhangi bir web sitesinin herhangi bir kullanımından kaynaklanan, herhangi bir kazanç kaybı, işlerin kesintiye uğraması veya program ya da bilgilerin kaybedilmesi de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, bağlantılı veya her türlü zarara ilişkin olarak, kendisi söz konusu zararların oluşma ihtimaline karşı özel olarak bilgilendirilmiş olsa bile, hiçbir koşulda herhangi bir gerçek veya tüzel şahsa karşı sorumlu olmayacaktır.

ÜRÜN GRUPLARIMIZ