Ürünlerimiz ve çözümlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

destek.home@resideo.com

Detaylı bilgi için

destek.home@resideo.com
Müşteri Hizmetleri

KOMBİNİZ TERMOSTATLARIMIZ İLE UYUMLU MU?

Kullanım Suyunuzu Koruyun

Saf su; yaşam kaynağımız. Aynı zamanda en önemli besin kaynağımız.

Geride bıraktığımız son bir kaç yıl içerisinde kullanım suyu tesisatlarındaki hijyen konusu giderek önem kazandı. Giderek karmaşıklaşan tesisat yapıları hijyen probleminin yaşanabileceği bir çok noktanın ortaya çıkmasına sebep oldu. Kullanım suyu tesisatından bulaşabilecek hastalıkların sayısı arttıkça tesisat kalitesi standartları da yükseldi.

Kullanım suyu tesisatında hijyen

Kullanım suyu tesisatının belirleyici özelliği ilgili AB direktifinin kalite gereksinimlerini karşılayacak suyun devamlı surette sağlanmasıdır. Tesisatta hijyenin en belirleyici özelliği kullanım suyu tesisatındaki suyun değişimi ve sıcaklığıdır ve hijyen, planlama aşamasında doğru malzemenin seçilmesi ile başlar. Tesisatta kurşun içeren boru ve aksesuarlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

Türk Standartları Enstitüsünün kullanım suyu tesisatında hijyen için dikkat çektiği detaylar,

  • Suyun boşa harcanmasından, aşırı ve hatalı kullanımından ve kirletilmesinden kaçınılmaldır
  • Yüksek akış hızları kadar düşük akış hızından ve suyun durgun şekilde beklemesinden kaçınılmalıdır
  • Dolum prosesi ve işletim esnasında sistemin hava yapmasının önüne gelişmelidir
  • Hasar oluşumunun (örn. Birikinti oluşumu, korozyon ve bozulma) önüne geçilmeli ve içme suyu kalitesinin çevresel etkilerden olumsuz şekilde etkilenmesinin önüne geçilmelidir
  • Bağlantılar kolay erişilebilir ve bakım yapılabilir olmalıdır
  • Gürültü belirli bir seviyenin altında tutulmalıdır

Haşlanmaya karşı koruma

Sıcak su tesisatları yaklaşık 60oC sıcaklıklarda çalışmaktadır. Bu durum mikrobik bulaşma açısından bir koruma sağlasa da aynı zamanda haşlanma riskini de ortaya çıkarır. Özellikle yaşlıların ve çocukların yoğun olarak vakit geçirdikleri mekanlarda, kullanım suyu tesisatında suyun karışım sıcaklığını sınırlandıran vanalar tercih edilmelidir.

Kullanım suyu tesisatından düzenli olarak örnek alınması ve suyun kalitesinin kontrol edilmesi önemlidir. Tesisat sisteminin de numune alınmasını mümkün kılacak şekilde tasarlanması, uygun numune alma noktaları belirlenmeli ve bu noktalara numune alma vanaları ve termometreleri takılmalıdır.